PEC w Płońsku Sp. z o. o.
Biuletyn Informacji Publicznej PEC w Płońsku Sp. z o. o.  Izba Gospodarcza Ciepownictwo Polskie  Centrum informacji o rynku energii


Inwestycje PEC w Płońsku Sp. z o. o.

"ŻEBY ŻYŁO SIĘ LEPIEJ"


Harmonogram rzeczowy 2015/2017
L.P.ZADANIE
IEtap I
1.Zadanie 2-5 projekt budowlany, wykonawczy i powykonawczy. Instrukcje technologiczne. Nadzór autorski.
2.Przebudowa kotła WR-10 na kocioł o ścianach szczelnych WR-7EM z instalacjami przykotłowymi i automatyką kotła.
3.Przebudowa instalacji odpylania kotła WR-10 z dostosowaniem do nowego kotła i przepisów o obowiązujących po 2016 r standardów emisyjnych.
4.Roboty adaptacyjne w ciepłowni - demontaż istniejącego WR-10; remont bunkra węglowego; podłączenie do układu technologicznego i AKPiA; dostosowanie układu odżużlania
5.Przebudowa instalacji odpylania kotła WR-m 15 z dostosowaniem do przepisów o obowiązujących po 2016 r standardów emisyjnych. Demontaż istniejącej instalacji odsiarczania spalin.
6.Zadanie 7 - projekt wykonawczy i powykonawczy. Nadzór autorski.
7.Budowa sieci cieplnej wraz z przyłączami do os. mieszkaniowego przy ul. Żołnierzy Wyklętych w Płońsku - Dn=32-125 mm ; L=906,00mb
IIEtap II
1.Wielobranżowy projekt budowlany, wykonawczy i powykonawczy. Instrukcje technologiczne. Nadzór autorski. Przygotowanie dokumentacji do URE.
2.Adaptacja budynku elektrociepłowni w konstrukcji mieszanej wraz z instalacjami wewnętrznymi.
3.Turbina parowa o mocy 200kW z generatorem asynchronicznym.
4.Instalacje cieplne, wentylacyjne, połączenie z istniejącym układem parowym i turbiny
5.Instalacje elektryczne i AKPiA w tym wyprowadzenie mocy do rozdzielni SN
IIIEtap III
1.Zadanie 2 - projekt budowlany, wykonawczy i powykonawczy. Nadzór autorski.
2.Wymiana istniejącej sieci kanalowej, parowej na sieć preizolowaną,wodną Dn=150 mm ; L=1 000,00 mb trasy.
Wróć na górę strony